O nas

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" powstał w 1993 roku, w 1997 roku został zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie, w 2004 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Jest organizacją społeczną, apolityczną, nie nastawioną na zysk (non-profit), całkowicie niezależną od jakichkolwiek instytucji, urzędów, firm. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Misją stowarzyszenia jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne.

Naszą codzienną pracą są warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli odbywające się w naszym ośrodku edukacji ekologicznej "Zielona 27" w Łodzi oraz realizowane w szkołach i w terenie - na obszarze aglomeracji łódzkiej, warszawskiej i krakowskiej. Z tej formy edukacji korzysta rocznie ok. 5000 uczestników.


Inną niezwykle ważną formą działania są ogólnopolskie projekty edukacyjne i informacyjne. W ostatnim czasie realizowaliśmy następujące projekty:

Program "U źródeł Natury" - cykl projektów dotyczących europejskiej sieci ochrony przyrody "Natura 2000". Dostarczyliśmy do 11.500 szkół w całej Polsce pomoce dydaktyczne w postaci map ściennych oraz materiałów dotyczących "Natury 2000" oraz innych form ochrony przyrody. Przeprowadziliśmy szkolenia dla ponad 500 nauczycieli. Obecnie trwa rekrutacja do projektu "Wpadnij w sieć". Więcej informacji na stronie http://natura2000.zrodla.org


"Psubraty" - projekt dotyczący ochrony humanitarnej zwierząt, skierowany był bezpośrednio do nauczycieli i młodzieży szkolnej. Głównym celem projektu było uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt oraz zmotywowanie jej do aktywnego podjęcia działań na rzecz zwierząt, do zaangażowania się w sprawy publiczne, do wzięcia odpowiedzialności za losy swojego najbliższego otoczenia. Opracowane zostały materiały edukacyjne pozwalające w ciekawy sposób przybliżać uczniom tematykę praw zwierząt. Więcej informacji na stronie http://www.zwierzeta.edu.pl


"Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?" - celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży i wykształcanie pozytywnych nawyków w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz gospodarki odpadami. Młodzież z Warszawy, Krakowa, Łodzi i Poznania brała udział w warsztatach oraz miała okazję odwiedzić sortownie odpadów w swoim mieście. Szkoły otrzymywały też stojaki do selektywnej zbiórki odpadów. Więcej informacji na stronie http://www.recykling.edu.pl


"Bardzo Zielone Szkoły" to nazwa organizowanych przez nas od 2002 roku kilkudniowych wyjazdów z intensywnym programem ekologicznym. W każdej "Bardzo Zielonej Szkole" bierze udział wykwalifikowany trener edukacji ekologicznej, którego zadaniem jest przez cały dzień czuwać nad realizacją programu dydaktycznego. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi, aktywizującymi metodami. Rocznie z tej formy edukacji korzysta ponad 1000 uczniów. Dla uczniów z gorzej sytuowanych rodzin zapewniamy dofinansowanie wyjazdów, m.in. ze środków otrzymanych w ramach "1%". Więcej informacji na stronie http://www.zieloneszkoly.pl


W ramach innych działań:


  • zrealizowaliśmy serial przyrodniczy "Dolinami rzek" w aktrakcyjny sposób prezentujący najpiękniejsze rzeki Polski: Narew, Wisłę, Odrę, Wartę, Bug, Biebrzę oraz Dunajec. Serial jest właśnie emitowany na kanale PLANETE. Więcej informacji: http://www.planete.pl/dokument-dolinami-rzek_31186

  • współorganizowaliśmy GREENCAMP - spotkanie organizacji ekologicznych i przedstawicieli branży internetowej

  • braliśmy udział we wspólnych projektach w ramach Polskiej Zielonej Sieci: organizowaliśmy Wieczór dla Afryki, Tydzień Edukacji Globalnej, Dzień Sprawiedliwego Handlu. Opracowywaliśmy materiały edukacyjne dla projektów Akademia 3R, Dla Klimatu, Kupuj odpowiedzialnie zabawki

Więcej informacji o naszych projektach na stronie:
http://www.zrodla.org/dzialania/

Mapa: O nas

Współrzędne goegraficzne:
Szerokość geograficzna: 51.7699732296528
Długość geograficzna: 19.4475549459457

Galeria

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych