Park dworski w Nadrożu

Park usytuowany jest po zachodniej stronie drogi krajowej nr 557 z Lipna do Rypina i w niewielkiej odległości na południe od drogi lokalnej wiodącej w kierunku Żałe, około 8 km na południowy zachód od Rypina.

Struktura parku

Park dworski w Nadrożu położony jest na terenie silnie pofałdowanym. Poza polami uprawnymi krajobraz tworzą usytuowane na południe od Nadroża duże kompleksy leśne, a także liczne jeziora i stawy.  Do dworu wiedzie podjazd odchodzący w kierunku południowo-zachodnim od drogi Lipno-Rypin, zakończony owalnym gazonem przed elewacją frontową siedziby dworskiej .

W skład kompleksu wchodzą: część reprezentacyjna, obejmująca dwór wraz z parkiem, zespół folwarku położony na północ od podjazdu, dawny ogród zlokalizowany po przeciwnej stronie drogi dojazdowej, sady usytuowane  na północ i południe od parku, a także zespół domów mieszkalnych pracowników folwarcznych, znajdujący się po obu stronach drogi z Lipna do Rypina. Część reprezentacyjna położona jest na wyniesieniu terenowym, opadającym w kierunkach południowym i zachodnim.

Park przypomina prostokąt, rozciągnięty wzdłuż osi, prowadzącej od północnego zachodu ku południowemu wschodowi.

Główną oś kompozycyjną parku tworzy obsadzony kasztanowcami podjazd wraz z owalnym gazonem po wschodniej stronie dworu oraz parter trawiasty z tyłu siedziby dworskiej. Wskazane dwa wnętrza parkowe ramują zwarte grupy drzew usytuowane w partiach obrzeżnych parku. Oś kompozycyjna przedłużona została w kierunku zachodnim o widokowe otwarcie w stronę jeziora. Od folwarku park oddziela aleja kasztanowców, zaś od grodu aleja grabowa. W pobliżu tej ostatniej znajduje się niewielki staw.

Wspomniane elementy stanowią jedynie pozostałości historycznej kompozycji parku. Jego powstanie wiąże się z osobą Fryderyka Barthla, właściciela majątku w latach 1853-1856, a dokończył dzieła jego syn Alfred Kalikst. Park w typie krajobrazowym został wspaniale wkomponowany w zastane fizjograficzne ukształtowanie terenu, wykorzystano również istniejące walory widokowe.

Przyroda

Na powierzchni 4 ha parku dworskiego dominują liściaste gatunki drzew, wśród których najliczniej występują: klon pospolity, lipna drobnolistna i kasztanowiec biały. Z obecnych gatunków drzew i krzewów wymienić należy, poza wspomnianym wcześniej kasztanowcem białym, cyprysika groszkowego, robinię akacjową, sumaka octowca, chojnę kanadyjską i żywotnika zachodniego. W przeważającej większości stan zdrowotny drzewostanu jest dobry. W dużym stopniu zachowany jest także układ kompozycyjny parku.

Źródło

http://www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl/index2.htm
Materiały do dziejów rezydencji w Polsce: Ziemia dobrzyńska, t. 2, cz. 4, pod red. Stanisława Kunikowskiego, Włocławek, 2007
 

Galeria

  Jeszcze nie dodano załączników. Możesz dodać załączniki po zalogowaniu się.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych