Park podworski w Radwanicach


Województwo: dolnośląskie

Powiat: wrocławski-ziemski

Radwanice to osada podmiejska leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Położona jest około 2 km na północ od Św. Katarzyny. Park w Radwanicach znajduje się w południowej części wsi, która dawniej była oddzielną osadą noszącą nazwę Solniki. Do parku dotrzemy skręcając z trasy Wrocław – Oława w ulicę Szkolną a następnie Parkową.
Zarząd nad parkiem sprawuje gmina Św. Katarzyna. Kiedyś w parku znajdował się dwór. Do czasów obecnych nie zachowały się żadne zabudowania świadczące o istniejącym dawniej obiekcie.
Park zajmuje powierzchnię 1,46 ha i jest nieogrodzony.

Historia

Park podworski został założony pod koniec XVIII wieku lub na początku XIX. Dawniej istniał tu pałac z ogrodem gospodarczym o powierzchni 1,26 ha, w tym 0,38 ha staw. Wiadomo, że w 1810 roku majątek należał do kapituły wrocławskiej. Po sekularyzacji dóbr przeszedł na własność Urzędu Skarbowego. Miejscowa opowieść głosi, że południowo wschodniej części parku znajduje się grobowiec, w którym pochowani są ludzie, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Park jest wykorzystywany do celów dydaktycznych i do zabawy dla dzieci. Do tej pory park był bardzo zaniedbany. Obecnie prowadzone są tam prace, które mają na celu jego odnowienie.

Przyroda

Najcenniejszymi drzewami w parku są dwie topole białe o pomnikowych rozmiarach: 480 cm obwodu i wysokości 22 m oraz 345 cm obwodu, 22 m wysokości. Rosną one w południowo-wschodniej części parku. W drzewostanie występują: buk pospolity, cyprysik groszkowy, dąb szypułkowy i czerwony, grab pospolity, głóg jednoszyjkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, robinia akacjowa. Nad stawem, na małym półwyspie rośnie wierzba płacząca. Pięknie wyglądają kasztanowce białe, które rosną przy południowym brzegu stawu oraz aleja lipowa w południowo-wschodniej części. W południowo-zachodniej części, przy granicy parku można spotkać krzewy czarnego bzu, jeżyny i dzikiej róży. Staw w roku 2006 został oczyszczony i pogłębiony. W parku żyją wiewiórki, dzikie kaczki. Spotkać tu można też bażanty.

Ścieżka

Ścieżka dydaktyczna została wytyczona w oparciu o walory przyrodnicze i widokowe. Jej poszczególne etapy prowadzą istniejącymi już alejami. Wyznaczono punkty na alejach i drodze prowadzącej przez park. Początek naszej drogi to wejście do parku od strony północnej.
1. Trasę rozpoczynamy idąc ścieżką na wschód od stawu. Ma on kształt wydłużonego prostokąta, z półwyspem w części środkowej. Znajduje się tam świetne miejsce do obserwacji jeziora. Ten przystanek możemy uznać za punkt widokowy.
2. Idąc dalej tą samą ścieżką dochodzimy do pięknego buka pospolitego o wysokości 15 m i rozpiętości korony 15 m. Można tutaj urządzić piknik, jest to świetne miejsce na letni odpoczynek w cieniu drzewa.
3. Po krótkiej chwili drogi dochodzimy do jedynego w tym parku cyprysika groszkowego o wysokości 19 m. Niezbędne na tym przystanku jest dokładne obejrzenie jego kory.
4. Wkrótce później skręcamy w prawo i idąc prosto dochodzimy do dwóch topoli białych o pomnikowych rozmiarach. Drzewa nie są oznaczone odpowiednimi tabliczkami.
5. Za naszym pomnikiem przyrody skręcamy w prawo i dochodzimy do alei, która porastają kasztanowce białe. Stamtąd idziemy dalej i wychodzimy z parku.

Bibliografia

Irena Kozioł, Henryk Matuszewski, Jerzy Załęski, Gmina święta Katarzyna, Wrocław 1993
Ksiądz Ludwik Grudziński,Radwanice – miejscowość – parafia. Historia i dzień dzisiejszy, Radwanice 2003
Łukasz Klęk, Grażyna Klęk, Koncepcja zagospodarowania parku w Radwanicach

Uwagi

Informacje dodatkowe
Infrastruktura: Obecnie park jest w przebudowie. Wycinane są stare i chore drzewa i krzewy. Po przebudowie w parku będą ławki, szalety, fontanny, plac zabaw i przystań z łódkami. Planowane są nowe nasadzenia drzew i krzewów.
Silne strony parku: Blisko niego znajduje się szkoła, więc w parku prowadzone są lekcje terenowe, dzięki czemu uczniowie poznają podstawowe gatunki roślin.
Słabe strony parku: Na razie park jest zaniedbany, nie ma w nim infrastruktury.

Autorzy

Autorem pierwotnej wersji opisu parku powstałej w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" jest:
Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Radwanicach
ul. Szkolna 14a
55-010 Święta Katarzyna
e-mail: radwanice-sekretariat@wp.pl
Opiekun grupy:
Katarzyna Kątnik 
Autorzy opisu:
uczniowie z klasy V, członkowie koła przyrodniczego: Justyna Jagiełło, Kuba Mazur, Katarzyna Radomińska, Michał Szczepanik i Mateusz Szkodziński
Współpracujacy nauczyciele:
Bogdan Kaleta
Podziękowania:
Serdecznie dziękujemy:
- Księdzu Ludwikowi Grudzińskiemu za dostarczenie nam książki o Radwanicach.
- Panu Bogdanowi Kaleta za dostarczenie nam planu modernizacji parku.


Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | PITy 2020 | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych