Park w Ostromecku

Park w Ostromecku to duży kompleks utrzymywany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy. Znajduje się w  2 km na wschód od granic miasta.

Park ten wraz z dwoma pałacami z XVIII i XIX wieku, zwany jest potocznie „bydgoskim Wilanowem”. Mimo położenia poza granicą administracyjną, jest własnością miasta Bydgoszczy i elementem zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego dla jego mieszkańców.

Zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku składa się z dwóch pałaców oraz dwóch otaczających je parków: ogrodu włoskiego i parku w stylu angielskim.

Historia

Ogród włoski, założony przed 1714 rokiem, jest najstarszą częścią parkową w Ostromecku. Rozciąga się za pałacem myśliwskim w kierunku starorzecza Wisły. Park jest wielopoziomowy, prowadziły do niego szerokie drewniane schody, dotychczas jeszcze nie odbudowane. Z dwóch stron znajdowały się tarasy kwiatowe wzmacniane głazami i murem. Od wschodu na skarpie znajdowała się grota - kapliczka i mała lodownia, w strumyku zaś dwie studnie z zastawkami. Ze zbocza biegną dwa podwójne szpalery lip podkreślające osiowość kompozycji. Północne zakończenie osi stanowiła sadzawka z fontanną - obecnie nieistniejąca. Po wschodniej i zachodniej stronie szpalerów rozplanowano ogrody opierające się na schemacie kwaterowym, obsadzone różnymi gatunkami drzew. Aleja włoskiego ogrodu kończy się przy jeziorze, będącym dawnym korytem Wisły. Skarpę ujęto trzema tarasami i murem oporowym z kamienia polnego z półkolistą basteją w południowo-wschodnim narożniku. Poniżej tarasów są jeszcze widoczne ślady stawu, fontanny i obwałowania.

Park w stylu angielskim został założony wokół nowego pałacu w latach 1830-40. W zagospodarowaniu przestrzennym parku uwzględniono naturalną rzeźbę terenu i układ wodny. Składał się z części zielonej oraz leśnej, oddzielonej szosą od reszty lasu. Od strony szosy usytuowane są 3 stawy zw. "Kluczykami". Natomiast od strony folwarcznej park został ogrodzony murem. Przed pałacem utworzono kolisty podjazd z obszernym gazonem pośrodku. Z dwóch stron gazonu posadzono drzewa ozdobne, będące obecnie pomnikami przyrody - lipa drobnolistna o obwodzie ponad 3 m, czarna sosna i buk czerwony. Z drugiej strony pałacu na terenie zielonym rosną pojedyncze egzemplarze dębu szypułkowego (obwód ponad 3 m), kasztanowców białych oraz jeden kasztanowiec czerwony. Na wzgórzu koło muszli rośnie pojedyncza lipa drobnolistna, a w otoczeniu na poboczach - wielopienne okazy lip i klonów.

foto: Margoz

Przyroda

Do zielonego parku krajobrazowego przylega leśna część parku z oczkami wodnymi. Pierwotny las został wkomponowany w park i stanowi uzupełnienie polany widokowej. W leśnej części parku dominują zbiorowiska grądowe wysokie i niskie. Występują też enklawy łęgowe i olsowe nad jeziorem.

W zbiorowiskach olsowych dominują olchy czarne z udziałem wiązu, brzozy brodawkowatej i jesionu wyniosłego. W podszycie i w podroście: brzoza omszona, bluszcz pospolity, bez czarny, kruszyna pospolita, leszczyna pospolita, czeremcha zwyczajna.

Nad starorzeczem, koło jeziora występuje zbiorowisko łęgowe. Znajdziemy tam dorodne okazy olszy czarnej o obwodzie  4,30 m, wierzby kruchej o obwodzie 3,20 m a także szakłaka pospolitego (obwód 1,7 m). W warstwie podrostów występuje: czeremcha zwyczajna, dereń świdwa, bez czarny, głóg jednoszyjkowy, porzeczka czarna i alpejska, kruszyna pospolita.

W centralnej części parku, usytuowanej na falistym terenie górnego tarasu, występują zbiorowiska grądu wysokiego. Stanowią większą część obszaru leśnej części parku. Do 1983 r., w którym nastąpiła inwazja brudnicy mniszki i konieczne było wycięcie drzew, dominowała sosna zwyczajna w wieku około 150-230 lat. Po tej klęsce ekologicznej obumarło ok. 98% sosny zwyczajnej  oraz wszystkie świerki, jodły i daglezje. Obecnie w drzewostanie dominują: klon pospolity i klon jawor, dąb szypułkowy, buk pospolity, kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna.

Do pomników przyrody w ostromeckim parku zaliczono: 20 kasztanowców białych, 17 dębów szypułkowych, 11 lip drobnolistnych, 5 wiązów szypułkowych, 4 buki pospolite, 2 dęby szypułkowe, klon pospolity, jesion wyniosły, olszę czarną i sosnę wejmutkę. [www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl]

Park jest wpisany w całości (wraz z pałacami) do rejestru zabytków i zawiera 28 drzew będących pomnikami przyrody oraz dalsze 52, które już osiągnęły rozmiary drzew pomnikowych. Położony jest we wschodniej strefie zboczowej Doliny Dolnej Wisły.

Bibliografia


  • Świetlik J., Ostromecko, Przewodnik po Zespole Parkowym w Ostromecku, Ostromecko, 2002

  • Kaja R., Przewodnik po zespołach pałacowych i dworskich, Bydgoszcz, 2002

  • www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl

  • www.wikipedia.org

  • Zdjęcia: Margoz

Galeria

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych